Smart solutions for multilingual communication

Tietoartikkelit

Optional

Käännöksiä taitettuna ja painettuna

Selkeä julkaisu lisää kiinnostavuutta Julkaisun suunnittelussa yksinkertaisuus on tyylikkyyttä. Liian monimutkaiset ja täydet sivut heikentävät luettavuutta, jolloin haluttu viesti ei välity tehokkaasti kohdemarkkinoille. Kieliasiantuntijamme muokkaavat …

Lue lisää
Optional

Termityö selkeyttää yrityksesi viestintää

Monilla yrityksillä on tarkkaan määritetty graafinen ohjeisto, joka ohjaa niiden visuaalista ilmettä. Harva yritys kuitenkaan noudattaa vastaavaa linjaa kieliasun suhteen, vaikka yhdenmukainen termistö on yritysviestinnässä …

Lue lisää
Optional

Lääketieteellisissä käännöksissä virheettömyys on elintärkeää

Harvalla alalla on käytössä yhtä spesifi sisäinen terminologia kuin lääketieteessä. Sitäkin harvemmassa ovat alat, joilla huolimaton kielenkäyttö voi aiheuttaa yhtä vakavia seurauksia. Pahimmillaan kyse on …

Lue lisää
Optional

Teetä vuosikertomuskäännökset ammattilaisilla, niin viestisi menee paremmin perille

Vuosikertomus on yrityksen tärkeimpiä yksittäisiä viestintävälineitä. Se kertoo yrityksen toiminnasta, tulevaisuudesta ja odotuksista. Oikeilla termeillä käännetty ja ammattilaisen kielentarkastama vuosikertomus on enemmän kuin talouskatsaus, se …

Lue lisää
Optional

Kansainvälisissä yhteyksissä kannattaa käyttää laillisesti päteviä, auktorisoituja käännöksiä

Laillisesti pätevät tai viralliset käännökset ovat auktorisoidun kääntäjän oikeiksi vahvistamia tekstejä ja asiakirjoja, joiden on tarkoitus todistaa jokin asiaintila kohdemaassa maan omalla kielellä. Auktorisointi takaa …

Lue lisää
Optional

Lokalisaatio moninkertaistaa verkkokaupan myynnin

Globaali verkkokauppa jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Tämän vuoksi suomalaisten verkkokauppatoimijoiden ei tule pohtia aloittaako kansainvälinen myynti. Niiden tulee miettiä miten tästä uskomattomasta tilaisuudesta saadaan kaikki irti.  …

Lue lisää