Smart solutions for multilingual communication

Neuvottelu- ja kokoustulkkauspalvelujen ostajalle

Kokouksia ja konferensseja järjestetään näinä aikoina usein virtuaalisina, mutta toki rajoitusten salliessa myös kokoonnutaan yhteen. Tilaisuuksien osallistuja- ja esiintyjämäärät vaihtelevat, samoin kielet ja kansallisuudet. On suuria kongresseja, yhtiökokouksia, eri alojen seminaareja ja pienempiä kokouksia ja neuvottelutilanteita. Kun on kyse moni- tai kaksikielisistä tilaisuuksista, tarvitaan useimmiten tulkki tai tulkkeja. Ainutkertaisen tapahtuman valmistelut vaativat paljon resursseja, ja […]