Smart solutions for multilingual communication

Tyyliopas ja yhteneväinen termistö vähentävät käännösten korjaustarpeita

Kirjoittajan tyyliopas määrittelee ohjeet ja suuntaviivat kääntäjille. Tyyliopas auttaa varmistamaan, että viestintä on johdonmukaista. Kääntämisessä tyylioppaan avulla varmistetaan brändin äänen ja äänensävyn välittyminen muille kielille. Jokaisella brändillä on oma ainutlaatuinen kilpailijoista erottuva äänensä. Tyyliopas auttaa ilmaisemaan brändi-identiteettiä ja kasvattamaan asiakasuskollisuutta. Vaikka sisältö on varsinainen viesti, jonka haluaa välittää, eli mitä sanoo, tekstin tyyli edustaa brändin persoonallisuutta kaikessa verbaalisessa […]