Smart solutions for multilingual communication

Kansainvälisissä yhteyksissä kannattaa käyttää laillisesti päteviä, auktorisoituja käännöksiä

Laillisesti pätevät tai viralliset käännökset ovat auktorisoidun kääntäjän oikeiksi vahvistamia tekstejä ja asiakirjoja, joiden on tarkoitus todistaa jokin asiaintila kohdemaassa maan omalla kielellä. Auktorisointi takaa käännösten laillisen statuksen. Laillisesti pätevä käännös on lainvoimainen myös kohdemaassa Laillisesti päteviä käännöksiä voidaan tarvita esimerkiksi viranomaisten kanssa asioitaessa tai sopimusneuvotteluissa. Niiltä ei vaadita määrämuotoisuutta tai julkaisumuotoa, vaan auktorisoinnin tarpeen […]