Smart solutions for multilingual communication

Kansainvälisissä yhteyksissä kannattaa käyttää laillisesti päteviä, auktorisoituja käännöksiä

Laillisesti pätevät tai viralliset käännökset ovat auktorisoidun kääntäjän oikeiksi vahvistamia tekstejä ja asiakirjoja, joiden on tarkoitus todistaa jokin asiaintila kohdemaassa maan omalla kielellä. Auktorisointi takaa käännösten laillisen statuksen.

Laillisesti pätevä käännös on lainvoimainen myös kohdemaassa

Laillisesti päteviä käännöksiä voidaan tarvita esimerkiksi viranomaisten kanssa asioitaessa tai sopimusneuvotteluissa. Niiltä ei vaadita määrämuotoisuutta tai julkaisumuotoa, vaan auktorisoinnin tarpeen määrittää käännöksen käyttötarkoitus. Virallisia käännöksiä käytettäessä kannattaa kiinnittää huomiota alkuperäisten asiakirjojen statukseen. Kun jo lähdedokumentti on laillistettu, ei käännöstä tarvitse laillistaa erikseen. Dokumentteja voidaan kääntää myös osittain, mutta silloinkin käännökseen on liitettävä asiakirjaa ja sen allekirjoittajaa koskevat oleelliset tiedot. Käännöksestä on kuitenkin aina selvittävä, että kyseessä on käännös. Kansainvälisessä asiakirjaliikenteessä vaaditaan yleensä myös notaarilta saatava Apostille-todistus, joka todistaa oikeaksi asiakirjan allekirjoittajan tai mahdolliset sinetit ja leimat. 

Auktorisoitu kääntäjä vahvistaa asiakirjan laillisuusstatuksen

Virallisia, laillisesti päteviä käännöksiä voivat tehdä vain tutkinnon suorittaneet hyväksytyt auktorisoidut kääntäjät, jotka tuntevat oman kieliparinsa lisäksi sekä asiakirjan antomaan että kohdemaan yhteiskunnan, hallintorakenteet ja kulttuurin. Viralliset käännökset ovat kohdemaassa yhtä päteviä kuin paikallisten viranomaisten myöntämät asiakirjat. Auktorisoidun kääntäjän leimalla vahvistetun virallisen käännöksen voi todistaa virheelliseksi vain tuomioistuin. Käännöstoimistojen asiakkailla ei aina ole välttämättä tarkkaa tietoa siitä miten virallisia käännöksiä kohdemaissa tarvitaan. Auktorisoitu kääntäjä pystyy auttamaan sopivien palveluiden valitsemisessa. Lisäksi kääntäjillä on töidensä suhteen ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Auktorisoitu kääntäjä ei voi siirtää juridista vastuutaan esimerkiksi käännöstoimistolle, jonka palkkalistoilla hän työskentelee, vaan sitoutuu leimallaan vastaamaan tekemänsä käännöksen oikeellisuudesta ja siitä, että käännös vastaa lähtötekstiä.

Nouveau Language toimittaa laatusertifioidut viralliset käännökset 

Nouveau Language on ISO 9001 -sertifioitu suomalainen monikielinen käännöstoimisto, jonka ystävällinen palvelu on tunnettu jo yli 20 vuotta. Nouveaun käännöksissä on vuosittain noin 80 eri kieliparia. Laajasta palveluvalikoimastamme löytyy ratkaisu monenlaisiin käännöstarpeisiin.

Nouveau tarjoaa sekä viralliset käännökset että tarvittaessa Apostille-todistusten hankinnan ja mahdolliset asiakirjapostitukset. Autamme myös laillisesti päteviin käännöksiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä, niin laitetaan asiakirjanne kuntoon.