Smart solutions for multilingual communication

OSG & Nouveau – koulutuksella kohti monikielistä viestintää

Vuoden 2019 viestintätoimistoksi valittu OSG Viestintä on viestinyt hyvästä elämästä jo vuodesta 1993 asti. OSG:llä viestintää lähestytään monesta eri suunnasta ja heidän asiakkaansakaan eivät kaikki ole samalta alalta, vaan OSG:ltä löytyy kokemusta niin teknologiasta, matkailusta, elintarvikkeista kuin rakentamisestakin viestimisestä. Heidän asiakkaidensa joukossa on niin yrityksiä, järjestöjä kuin julkisyhteisöjäkin, joten monipuolinen osaaminen on taattu. OSG:n johtoajatuksena […]