Smart solutions for multilingual communication

OSG & Nouveau – koulutuksella kohti monikielistä viestintää

Vuoden 2019 viestintätoimistoksi valittu OSG Viestintä on viestinyt hyvästä elämästä jo vuodesta 1993 asti. OSG:llä viestintää lähestytään monesta eri suunnasta ja heidän asiakkaansakaan eivät kaikki ole samalta alalta, vaan OSG:ltä löytyy kokemusta niin teknologiasta, matkailusta, elintarvikkeista kuin rakentamisestakin viestimisestä. Heidän asiakkaidensa joukossa on niin yrityksiä, järjestöjä kuin julkisyhteisöjäkin, joten monipuolinen osaaminen on taattu. OSG:n johtoajatuksena on kansainvälisestä viestinnästä kansainvälistä liiketoimintaa. Kieli on siis sekä Nouveaulla että OSG:llä työvälineenä.

Inspiroiva tehokurssi

Nouveau järjesti tänä keväänä Viestintätoimisto OSG:llä kielikoulutuksen, joka sisälsi kouluttajan johtamaa business-tyyppistä keskustelua melko vapaamuotoisessa hengessä ja koulutuksen tarkoituksena oli rohkaista koulutettavia käyttämään työelämässä enemmän englantia. ”Koulutettavilla oli selkeästi hauskaa” kertoo OSG Viestinnän toimitusjohtaja Toni Perez. Kouluttaja osasi ottaa porukan ja koulutuksessa otettiin erilaiset persoonat huomioon.

Pitkäkestoista hyötyä

Asiakas kokee saaneensa juuri sellaista palvelua kuin toivoikin, sillä ”tavoite, joka asetettiin, saavutettiin”. Perezin mukaan kielikoulutuksen tuoma muutos näkyy vielä tänä päivänäkin koulutukseen osallistuneissa. ”Koulutettavien kynnys puhua englantia laski huomattavasti koulutuksen jälkeen ja osallistunut ’pälpätti’ ihan eri tavalla kuin ennen”. Perez kiteyttikin kokemuksensa hyvin sanomalla: ”Kielikoulutus teki tehtävänsä.”

Laatusertifioitua käännöspalvelua

Nouveau Language on ISO 9001 -sertifioitu suomalainen monikielinen käännöstoimisto, jonka ystävällinen palvelu on tunnettu jo yli 25 vuotta. Laajasta palveluvalikoimastamme löydät ratkaisun monenlaisiin käännöstarpeisiin.