Smart solutions for multilingual communication

Takaisinkäännös laadunvarmistuskeinona

Takaisinkäännös tarkoittaa aikaisemmin käännetyn tekstin kääntämistä takaisin lähtökielelle ilman, että kääntäjä saa nähtäväkseen alkuperäistä tekstiä tai on ollut mukana sen kääntämisessä. Takaisinkäännöksen hyödyt tarkkuutta vaativissa teksteissä Takaisinkäännöstä käytetään erityisesti laadunvarmistuskeinona, kun halutaan verrata aiemman käännöksen tarkkuutta ja sisältöä alkuperäiseen lähtötekstiin. Tällä tavoin epätarkkuudet huomataan varmimmin ennen julkaisua, mikä säästää yhtiön aikaa ja rahaa, ja pitää […]