Smart solutions for multilingual communication

Takaisinkäännös laadunvarmistuskeinona

Takaisinkäännös tarkoittaa aikaisemmin käännetyn tekstin kääntämistä takaisin lähtökielelle ilman, että kääntäjä saa nähtäväkseen alkuperäistä tekstiä tai on ollut mukana sen kääntämisessä.

Takaisinkäännöksen hyödyt tarkkuutta vaativissa teksteissä

Takaisinkäännöstä käytetään erityisesti laadunvarmistuskeinona, kun halutaan verrata aiemman käännöksen tarkkuutta ja sisältöä alkuperäiseen lähtötekstiin. Tällä tavoin epätarkkuudet huomataan varmimmin ennen julkaisua, mikä säästää yhtiön aikaa ja rahaa, ja pitää yllä yhtiön hyvää mainetta.

Metodia tarvitaan siis erityistä täsmällisyyttä ja yksityiskohtaisuutta vaativissa teksteissä, mm. oikeuskääntämisen ja lääketieteen aloilla, finanssialalla sekä kliinisten kokeiden yhteydessä biotieteiden alalla.

Takaisinkääntämisestä on hyötyä myös markkinointitutkimuksissa. Esimerkiksi kyselyiden käännöksissä on tärkeää, ettei monitulkintaisuutta tai epätarkkuuksia pääse syntymään, sillä ne voivat vaikuttaa tutkimustuloksiin.

Lisäksi EU:n eettinen toimikunta (EC) ja Institutional Review Board (IRB) -arviointitoimikunta Yhdysvalloissa edellyttävät takaisinkäännöksiä.

Ei pelkkää edestakaisin kääntämistä

Alkuperäistä lähtötekstiä ja takaisinkäännöstä verrattaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että lähtötekstin ja takaisinkäännöksen ei voi odottaa vastaavan toisiaan sanatarkasti, sillä on olemassa useita kielikohtaisia sanoja ja ilmauksia, joilla ei ole yksiviivaisia vastaavuuksia muilla kielillä. Toisaalta tietylle sanalle tai ilmaukselle voi olla olemassa useampi käypä ilmaus toisella kielellä.

Prosessissa on tärkeää, että takaisinkääntäjällä on sama kulttuurinen osaaminen ja konteksti kuin alkuperäiselläkin kääntäjällä.

Natiiveja ammattikääntäjiä

Me Nouveaulla käytämme takaisinkäännöksissä aina natiiveja ammattikääntäjiä, joilla on vaaditun alan erityisosaamista ja kokemusta erityistä yksityiskohtaisuutta vaativien tekstilajien kääntämisestä.