Smart solutions for multilingual communication

Tietoartikkelit

Tietoartikkelit

Megatrendit: tulevaisuuden suuntaa ohjaavat ilmiöt

Vuonna 2024 maailma seisoo monien muutosten ja mahdollisuuksien ristiaallokossa, kun merkittävät megatrendit ohjaavat yhteiskuntiemme kehitystä. Näiden trendien ymmärtäminen on keskeistä niin liike-elämän toimijoille, päättäjille kuin ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Askel kohti eettisempää liiketoimintaa

Yritysvastuudirektiivi on Euroopan unionin aloite, joka on suunniteltu edistämään yritysten vastuullista liiketoimintaa ja kestävää kehitystä. Direktiivi tarjoaa selkeät ohjeet yrityksille liittyen ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin, ihmisoikeuksiin ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Muutoksia In Vitro -diagnostiikkalaitteiden lainsäädäntöön

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden lainsäädännössä. 26. toukokuuta 2024 alkaen kaikkien markkinoille saatettujen laitteiden on oltava In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) mukaisia.
Lue lisää
Tietoartikkelit

Hyvät verkkosivut kohdemaalle käännettynä

Globaalien kävijöiden saaminen verkkosivustollesi, verkkokauppaasi tai blogeihisi ei ole helppoa. Verkko on täynnä loistavaa sisältöä ja upeasti optimoituja tekstejä, joten sinun tulee olla uskottava ja ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Vastuullisuusraporttien käännökset

Vastuullisuus- eli ESG-raportoinnissa yritys raportoi toimintansa kolmenlaisista vaikutuksista: ympäristö-, sosiaalisista-, sekä taloudellisista ja hallinnollisista vaikutuksista. Vastuullisuusraportointi on toistaiseksi pakollista vain suurimmille yhtiöille sekä pörssiyhtiöille.
Lue lisää
Tietoartikkelit

Takaisinkäännös laadunvarmistuskeinona

Takaisinkäännös tarkoittaa aikaisemmin käännetyn tekstin kääntämistä takaisin lähtökielelle ilman, että kääntäjä saa nähtäväkseen alkuperäistä tekstiä tai on ollut mukana sen kääntämisessä. Takaisinkäännöksen hyödyt tarkkuutta vaativissa ...
Lue lisää