Smart solutions for multilingual communication

Vastuullisuusraporttien käännökset

Vastuullisuus- eli ESG-raportoinnissa yritys raportoi toimintansa kolmenlaisista vaikutuksista: ympäristö-, sosiaalisista-, sekä taloudellisista ja hallinnollisista vaikutuksista. Vastuullisuusraportointi on toistaiseksi pakollista vain suurimmille yhtiöille sekä pörssiyhtiöille, mutta moni muukin yritys törmää siihen jo tavalla tai toisella, käytännössä pakollisena velvollisuutena.

Tuttu aihe Nouveaussa

Kovaa vauhtia yleistyvät vastuullisuusraportit ovat tuttu aihe Nouveaussa, ja niiden käännökset ovat jo arkipäivää. Siitä syystä Nouveaulla on raportointiin liittyvä sanasto hyvin hallussa, ja kääntäjillä hyvä asiantuntemus aihealueeseen.

Uutta terminologiaa

Aiheeseen syntyy koko ajan uutta terminologiaa. Sanastot ja taustatutkimukset varmistavat sen, että vastuullisuusraporttien käännöksiin liittyvät termit ovat asianmukaisia. Taustatyössä myös asiakkaan toimittamat viitemateriaalit ovat keskeisessä asemassa, ja asiakaskohtainen taustatyö onkin aloitettava aina hyvissä ajoin.

Yhteistyöllä paras

Kääntäjällämme on hyvä olla tieto, kuka käännöksen lukee ja tarkistaa. Sujuva yhteistyö on paras tae onnistuneelle käännökselle. Tämän vuoksi yhteyshenkilömme keskustelevat mieluusti asiakkaan vastuullisuusraporttia laativan henkilön kanssa, ennen projektin aloitusta.