Smart solutions for multilingual communication

Nouveau fick bästa vitsord i ISO9001-revision

Nouveau tilldelades återigen bästa möjliga vitsord i den återkommande ISO9001-revisionen utförd av Det Norske Veritas. Under den två dagar långa revisionen fick vårt kvalitetssystem och vår verksamhet mycket positiv respons, och förutom ett stort antal kunder kan också våra granskare rekommendera oss för alla som behöver översättningstjänster.