Smart solutions for multilingual communication

Översättnings- och terminologitjänster

Vårt språkurval omfattar nästan alla språk i världen

Vi har över 20 års erfarenhet av att framgångsrikt uppfylla våra kunders önskemål inom en mängd olika branscher. Vi hittar den rätta stilen för såväl bruksanvisningar som företagspublikationer, på alla språk du önskar. Vi sköter våra uppdrag professionellt, högklassigt och snabbt, oberoende av filformat.

Det är viktigt för oss att våra översättare enbart översätter till sitt eget modersmål.

Till vår översättningsorganisation hör testade, professionella översättare som översätter till sitt eget modersmål, samt språkgranskare, tekniska stödpersoner och experter inom terminologi. Vi berättar gärna mer om vårt språkurval och våra översättares kompetens.

Vi erbjuder allt detta

Tekniska översättningar

• Omfattande helheter
• Högklassigt tekniskt genomförande
• Effektiv process och snabba tidtabeller

Företagspublikationer och företagskommunikation

• Internationell marknadsföringskommunikation
• Förståelse för olika företagskulturer

• Väldisponerade och flytande texter

Institutioner och offentlig förvaltning

• Sakkunskap i nyckelposition
• Textens lämplighet och lagenlighet
• Konfidentialitet och leveranssäkerhet

Medicinska översättningar

• Specialkompetens
• Ytterst exakt och noggrann texthantering
• Flexibla leveranstider

Läs broschyren

Övriga tjänster

• Layout- och ombrytningstjänster
• AV-översättning
• Auktoriserad översättning
• Internationaliseringslösningar
• Marknadsföringsöversättning
• Ordlistor, terminologi och publikationsmallar

Läs broschyren

Dessutom

• Copywriting
• Dokumentationsundersökningar
• Grafik
• Korrekturläsning
• Maskinöversättning
• Egen översättare
• Utskriftstjänster
• Tillbakaöversättning
• Filkonverteringar
• Validering

Begär offert på översättnings- och termtjänster

Vänligen notera

Observera att vi endast levererar beställningar till företag.

Kundservice

E-post: nouveau@nouveau.fi
tfn. +358 (0)290 09 09 89

Våra kontor

Åbo

Varvsplan 1, FI-20100 Åbo

Helsingfors & Esbo

Teknikvägen 12, FI-02150 Esbo

Rekrytering

Ansökningar och samarbetsförslag: nouveauhr@nouveau.fi

Logga in i vårt beställningssystem

Kontakta oss med formuläret