Smart solutions for multilingual communication

Mitä eroa on kääntämisellä ja lokalisoinnilla?

Kääntämisen ja lokalisoinnin eron ymmärtäminen vaikuttaa merkittävästi kansainvälisten sisältöjen vaikuttavuuteen. Joskus riittää, että olemassa olevat materiaalit käännetään kohdekielelle ja toiminta siirretään sellaisenaan ulkomaisille markkinoille. Tämä onnistuu parhaiten silloin, kun kohderyhmät ja toimintaympäristöt ovat mahdollisimman samankaltaisia. Mutta mitä kauemmas kotimaasta mennään, sitä tärkeämpää on tuntea paikalliset olosuhteet ja toimintatavat ja lokalisoida viestintämateriaalit.

Käännöstyössä teksti käännetään suoraan yhdestä kielestä toiseen/toisiin siten, että merkitys on vastaava. Tämä sopii moniin tarkoituksiin, kuten käyttöohjeet yms. Tekstiä lokalisoitaessa huomioidaan kielen lisäksi kohdemaan kulttuuriset ja vaikkapa taloudelliset tekijät ja ominaispiirteet. 

Lokalisoimalla mukautetaan tekstiä kohdemaan ominaispiirteisiin

Lokalisoinnissa ei tärkeintä ole sanatarkkuus, vaan sanoman välittäminen mieleenpainuvasti ja vaikuttavasti. Toki asiasisällön täytyy vastata alkuperäistä, mutta kääntäessä otetaan huomioon muitakin tekijöitä, kuten tekstin pituus, paikalliset sanat, kulttuuriviittaukset, mittayksiköt ja päiväysmuodot. Muutamia esimerkkejä:

  • Jos käännettävässä dokumentissa mainitaan mittayksikkönä metrijärjestelmän mitta, pitää se useimmissa tapauksissa muuntaa ja ilmoittaa myös kohdemaan mittajärjestelmän mukaisena, esimerkiksi jalka, tuuma tai maili. Ja tietysti päinvastoin. 
  • Jos tekstissä viitataan uskonnollisiin termeihin tai verrataan jotain vaikkapa Reidar Säreistöniemen taiteeseen, tulee muistaa, mikä on kohdemaan uskonto ja taideympäristö, ettei loukata tai hämmennetä lukijaa.
  • Jos suomenkielisessä tekstissä mainitaan yleisesti eurot, vaihdetaan termi kohdemaan valuutaksi. Ja jos on kyse tarkoista rahamääristä, tehdään valuuttamuunnos, kuten “100 dollaria (90 euroa)”.
  • Eri maissa päivämäärät merkitään eri tavalla. Esimerkiksi 5/3/20 tarkoittaa Yhdysvalloissa ja joissakin Aasian maissa 3. toukokuuta, mutta Euroopassa 5. maaliskuuta. Suomenkielisissä teksteissä käytettävä 5.3.2020 on ns. nouseva päiväys. Laskeva päiväys 2020-03-06 on kansainvälisen päivämäärästandardin mukainen, mutta sitä ei suositella suomenkielisiin teksteihin, eikä se ole käytössä kovinkaan yleisesti. Eri maiden merkintätyylit tulee siis tuntea, jottei synny väärinkäsityksiä. 
  • Asiakirjojen ja ohjelmistojen lokalisoinnissa tulee varautua käännöksestä johtuviin tekstin pituuseroihin. 

Toimintaympäristön huomioiminen kielen ohella 

Kun kansainvälistyvän yrityksen viestintämateriaaleja lähdetään lokalisoimaan, on kielen ohella myös ao. maan tai alueen toimintaympäristöllä tärkeä merkitys. Tämän ymmärtäminen on tärkeää, koska joitain kieliä puhutaan useilla eri alueilla. Esimerkiksi espanjaa puhutaan monissa paikoissa ympäri maailmaa, joten on määritettävä, mihin lokalisoinnin kohdistaa, jotta tavoittaa kohdeyleisön tehokkaasti jokaisella alueella. Meksikon lokalisoitu sisältö olisi erilainen kuin Espanjan. Espanjan sisälläkin eri alueilla kieli on täysin erilaista. Ranskan kieli Ranskassa on erilainen kuin Kanadassa. Vertaa myös Britannian vs. Amerikan englanti tai Suomen vs. Ruotsin ruotsi. Paikallisilla kielieroilla voi olla suuri vaikutus tuotteesi tai palvelusi hyväksymiseen ja sitä kautta menestymiseen.

Me Nouveaussa annamme mielellämme lisätietoja käännöstöistä ja lokalisoinnista. Nouveaun kansainvälistymispalvelut on selkeä paketti, joka sisältää kaiken tarvittavan yrityksesi menestykseen kansainvälisillä markkinoilla. 

Katso myös artikkeli: Kansainvälistyminen on helpompaa oikeiden palveluiden avulla