Smart solutions for multilingual communication

AV-käännös vaatii kielentuntemusta ja kykyä tiivistää

Videoiden käyttö erilaisissa yritysmateriaaleissa kasvaa jatkuvasti. Samalla lisääntyy luonnollisesti tarve lokalisoida aineistoja halutulle kohdeyleisölle. AV-materiaalin lokalisoinnissa voidaan käyttää kolmea erilaista tapaa: tekstitys, spiikkaus tai dubbaus. 

Tekstitys on osa yritysviestintää

Dubbaus ja spiikkaus ovat Suomessa ja muissa pohjoismaissa harvinaisia, koska täällä on totuttu tekstitysten käyttöön. Tekstitys on erinomainen tapa välittää informaatiota, koska se mahdollistaa myös alkuperäiskielisen selostuksen säilyttämisen.

Videoiden ruutukäännökset ovat luonnollisesti tärkeä osa yritysviestintää. Niiden tulee toimia linjassa sekä alkuperäisen äänisisällön että yrityksen muun viestintämateriaalin kanssa. Siksi on tärkeää, että kääntäjä ymmärtää paitsi kontekstin myös yrityksen tyylin ja äänenpainot.

Tyylin ja muodon on toimittava yhdessä

Yksi ammattitaitoisen tekstityksen haasteista on sisällön tiivistäminen siten, että sanoma pysyy muuttumattomana. Tekstille varattu tila on eri päätelaitteiden vuoksi erittäin suppea, joten käännöksiä ei voi tehdä sanasta sanaan. Ammattitaitoinen kääntäjä osaa tiivistää sisällön siten, että sekä sanoma että tyyli vastaavat alkuperäistä.

Yksi tekstityksen eduista on siinä, että alkuperäinen informaatio on jatkuvasti tekstin tukena. Parhaimmillaan teksti ja ääni saadaan toimimaan yhteen siten että ne paitsi välittävät sanoman itsenäisesti, täydentävät toisiaan. Tämäkin vaatii ammattitaitoista kääntäjää, joka osaa tiivistää sisällön vivahteet tekstimuotoon. 

Ei vain kääntämistä

AV-tallenteen tekstitys ei siis ole pelkkää kääntämistä vaan myös sanoman sovittamista toiseen formaattiin. Käännettävien repliikkien selkeydellä, ytimekkyydellä ja äänenpainoilla on olennainen rooli halutun sanoman välittämisessä. Parhaiten tässä onnistuu kääntäjä, joka tuntee paitsi molempien kielten vivahteet, myös formaatin suomat mahdollisuudet ja rajoitukset.

Nouveau on monipuolinen käännöstoimisto, jolla on vahvaa osaamista myös AV-käännöksistä. Kääntäjämme ovat natiiveja kielenpuhujia, jotka osaavat kohdekielen täydellisesti. Siksi pystymme takaamaan, että sanomasi kääntyy kohdekielelle juuri haluamallasi tavalla vivahteineen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää AV-käännöspalveluistamme.