Smart solutions for multilingual communication

Hedengren ja Nouveau kehittävät yhteistyötään

”Täydellistä palvelua sähköalalla”

Hedengren on laadusta ja luotettavuudestaan tunnettu teknisen alan maahantuoja, jonka neljä eri liiketoimintaryhmää tarjoavat kukin oman alansa yksilöllistä palvelua ja ammattitaitoa. Yli 90 vuoden ajan tämän Helsingin Lauttasaaressa pääkonttoriaan pitävän perheyhtiön yhtenä päämääränä on ollut ”täydellinen palvelu sähköalalla”, kuten yhtiön perustajat asian vuonna 1918 rohkeasti liikeideassaan määrittelivät.

Monikielisiä käännöksiä eri toimialoille

Tänäkin päivänä Hedengrenin toimialat kodintekniikka, talotekniikka, turvallisuustekniikka sekä AV & broadcast-tekniikka edustavat kukin oman alansa huippua. Yhtiön 400 tavarantoimittajaa 30 eri maassa ja vienti Skandinaviaan, Baltiaan ja Venäjälle, sekä tytäryhtiöt Virossa ja Ruotsissa vaativat käännöksiin laaja-alaista osaamista ja palveluvalikoimaa, mistä syystä Hedengren on keskittänyt käännöstoimintaansa Nouveau Languagelle.

Käännösten keskittäminen kannattaa

”Toimialojemme laajuudesta johtuen meillä on paljon käännöstarpeita eri kielipareille. Käännöspalveluiden keskittäminen Nouveaulle tuo meille ajallisia, laadullisia sekä kustannuksellisiakin säästöjä” kertoo Hedengrenin viestintäpäällikkö Monica Tallberg. ”Myös budjetointi helpottuu ja tilausjärjestelmän avulla käännöstoimeksiannot saadaan nopeasti eteenpäin.”

Laatusertifioitua käännöspalvelua

Nouveau Language on ISO 9001 –sertifioitu suomalainen monikielinen käännöstoimisto, jonka palveluiden lähtökohtana on tuottaa asiakkaalle ennalta sovittua laatua ja pitää kiinni asetetuista toimitusajoista. Vuosien varrella luodun laajan kansainvälisen kumppani- ja tuotantoverkoston ansiosta Nouveau pystyy vastaamaan toimeksiantoihin ammattitaitoisesti ja nopeasti.

Yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin

”Säännölliset tapaamiset ovat olennainen osa laadunvarmistusta ja yhteisten toimintamallien kehittämistä” kerrotaan Nouveausta. ”Meille on tärkeää etukäteen sopia miten työt toimitetaan ja mitä muita tärkeitä asioita kuhunkin työhön liittyy. Tämän jälkeen todennamme että sovittua käytäntöä on noudatettu, ja luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia kehityskohteita jotta kehittyisimme jatkossakin.”

Asiakaslähtöistä ja luotettavaa toimintaa

”Olemme iloisia että Nouveaun toimintaa ohjaavat samat laatutavoitteet kuin omaakin toimintaamme” kertoo Monica Tallberg Hedengreniltä. ”Meillekin keskeinen vaatimus ja tavoite on asiakaslähtöinen laadukas toiminta sekä tämän toiminnan systemaattinen kehittäminen. Koska meille itsellemmekin on myönnetty ISO 9001 –laatusertifikaatti, arvostamme sitä myös yhteistyökumppaneillamme. Yhteistyössämme on meille tärkeää että voimme luottaa asioiden hoituvan siten kuin on sovittu.”

Lisää Hedengrenistä  www.hedengren.fi