Smart solutions for multilingual communication

Silmälääkevalmistaja Santen ja Nouveau yhteistyössä

Santen Oy on silmälääkkeisiin erikoistunut, japanilaisen Santen Pharmaceutical Co., Ltd:n tytäryhtiö, jolla on takanaan lähes 90 vuoden perinteet lääketeollisuudessa. Santenin innovatiivinen tutkimus ja tuotekehitys ovat saaneet myös julkista tunnustusta – yhtiö voitti Tuottava Idea 2010 -kilpailun yrityssarjan. Kilpailun tuomariston mukaan suuria lääkealan innovaatioita syntyy Suomessa vain harvoin ja Santenin innovaatiolla on huomattavaa kansainvälistäkin potentiaalia.

Kotimainen kumppani käännösasioissa

Innovatiivisuus sekä kansainvälinen myynti- ja markkinointiosaaminen ovat nostaneet Santenin Pohjois-Euroopan johtavaksi silmälääkevalmistajaksi. Viennin osuus yhtiön liikevaihdosta on noin 84 %. Laajassa kansainvälisessä toimintaympäristössä Santen arvostaa käännösasioiden hoitamista kotimaisen yhteistyökumppanin kanssa. Siksi yhtiö on kesällä 2010 aloittanut yhteistyön Nouveau Languagen kanssa.                          

Käännösmuistilla kustannustehokkuutta

”Olemme lähteneet yhteistyössämme liikkeelle muutamasta kieliparista. Tarvitsemme erilaisia käännöksiä, esimerkiksi lääkkeisiin liittyviä ohjeistuksia kuluttajille, apteekeille ja lääkäreille”, kertoo käännöksiä koordinoiva Sari Mättö Santenilta. ”Tekstien luonteen vuoksi käännöksissä ei juurikaan voi käyttää luovuutta, vaan asiat on kerrottava tarkasti ja oikein termein. Erityisen tyytyväisiä olemme Nouveaun käyttämään käännösmuistiin, jonka avulla saamme toimintaan kustannustehokkuutta ja ennen kaikkea käännöksiin yhdenmukaisuutta.”

Laatusertifioitua käännöspalvelua

Nouveau Language on vuonna 1992 perustettu, ISO 9001:2008 -sertifioitu suomalainen monikielinen käännöstoimisto, jonka keskeisiä arvoja ovat sovitusta laadusta ja aikatauluista kiinni pitäminen. Nouveaun kansainvälisesti toimiva ja ammattitaitoinen organisaatio pystyy vastaamaan asiakkaiden vaativiinkin kielipalvelutarpeisiin. Kääntäjät ovat kokeneita ammattilaisia, jotka on valittu oman erikoisalansa käytännön ja teoreettisen asiantuntemuksen perusteella.

Erityisosaamista lääketieteen käännöksissä

”Laadun varmistaminen on meille tärkeää. Säännölliset tapaamiset ja yhteistyö asiakkaan kanssa ovat olennainen osa toimintaamme”, kerrotaan Nouveausta. ”Lääketieteen käännökset vaativat erityistä huolellisuutta ja paljon alan erityisosaamista. Olenkin erittäin iloinen ja ylpeä siitä, että Santen on valinnut juuri meidät kumppaniksi ja käännöspalveluidensa toimittajaksi.”

Keskustelevaa yhteistyötä

”Yhteistyö Nouveaun kanssa on keskustelevaa ja vastavuoroista”, kertoo Sari Mättö Santenilta. ”Toiveitamme kuunnellaan, ja vastaavasti myös itse saamme palautetta. Tätä pidämme erityisen tärkeänä, koska palautteen avulla pystymme kehittämään omaakin toimintaamme. Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhömme, jossa meille on tärkeää asioiden hoituvan ajallaan siten kuin on sovittu.”Lisää Santenista  www.santen.fi