Smart solutions for multilingual communication

Hakusanalokalisointi auttaa sivuston paikallisessa löytymisessä

Monet yritykset käännättävät verkkosivunsa pystyäkseen paremmin palvelemaan erikielisiä asiakkaitaan. Yllättävän monet kuitenkin laiminlyövät hakukoneoptimoinnin kohdekielelle. Hakusanalokalisointi voi kuitenkin olla ratkaisevaa sivustosi orgaanisen löydettävyyden kannalta.

Löydy asiakkaittesi kohdekielellä

Hakusanalokalisointi ei ole pelkästään termilistan kääntämistä. Onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kulttuurin ja paikallisten sanontojen ja sanamuotojen ymmärtäminen ja oikeaoppinen käyttö. Tavoitteena on luoda orgaanisesti löydettävän sivusto, joka tarttuu paremmin hakukoneiden verkkoon, ja sitä kautta saavuttaa sille optimaalisen hakukonenäkyvyyden kohdemaassa.

Kielitaidosta riippumatta ihmiset hakevat usein tietoa omalla äidinkielellään. Siksi hakusanalokalisoitu sivusto nousee korkeammalle luonnollisissa tuloksissa, vaikka sen pääkieli olisi jokin muu. Lisäksi se mahdollistaa tuotteidesi löytymisen myös niille asiakkaille, joiden kielitaito ei ole niin vahva. 

Hakukonelokalisointi parantaa tekstiä sekä lukijalle että hakukoneille

Nouveau Language on sisällyttänyt hakusanaoptimoinnin osaksi käännöspalvelua. Projekti alkaa lähdekielisen avainsanalistan ja tekstin optimoinnin avulla. Kun lähdeteksti on huolellisesti optimoitu, on käännettävien termien valinta helpompaa.

Kohdekielen termejä miettiessä pyrimme valitsemaan sellaiset sanat ja sanamuodot, jotka toimivat vastaavalla tavalla kuin lähdekieli. Termilistan sokea kääntäminen ei palvele tarkoitustaan, koska satunnaisten termien upottaminen kohdekieliseen tekstiin ei toimi.

Kun sopiva avainsanalista on löytynyt, upotamme hakukonetermit kohdetekstiin, joka samalla optimoidaan. Silloin käännetystä tekstistä tulee lukija- ja samalla myös hakukoneystävällistä ja siinä esiintyy niitä sanoja ja lauseita, joita paikallisetkin käyttävät hauissaan.

Lokalisointiin kannattaa panostaa

Hakusanalokalisoinnin tulisi kuulua kaikkeen kansainväliseen markkinointiin. Silti monet käännöstoimistotkin laiminlyövät hakusanat sisältöjä kääntäessään. Nouveaun asiantuntevan hakusanalokalisoinnin avulla sivustosi saavuttaa kuitenkin parhaan mahdollisen näkyvyyden kohdekielisissä hakukoneissa, joten siihen kannattaa panostaa.

Nouveau Language on ISO 9001:2008 -sertifioitu suomalainen monikielinen käännöstoimisto, jonka tehokas palvelu on tunnettu jo yli 20 vuotta. Tarjoamme käännöksiä noin 80 eri kieliparille. Ota meihin yhteys täällä.