Smart solutions for multilingual communication

Miksi yritystiedote pitäisi kääntää?

Yritysuutisen kansainvälistä merkitystä ei kannata vähätellä. Vieraskielinen tiedote on kaikenkokoisten yritysten, ei vain suurten globaalien toimijoiden, viestinnän työkalu. Elämme maailmanlaajuisen verkottumisen aikaa, eri maiden taloudet ja kulttuurit liittyvät yhä tiiviimmin toisiinsa. Internet ja sosiaalinen media ulottavat lonkeronsa kaikkialle. Tiedotteiden kääntäminen eri kielille on usein toivottavaa, sillä maailma on yhteyksissä 24/7.

Monikanavaisena tiedotteella on laaja yleisö

Mediatiedotteen asiasisältö voi kiinnostaa myös vieraskielistä yleisöä. Sen lisäksi, että viestijä lähettää tiedotteen medioille, se tallennetaan yrityksen verkkosivustolle, josta sitä jaetaan monikanavaisesti. Siten sana leviää verkostomaisesti laajallekin yleisölle. Ja vaikka et katsoisikaan aiheelliseksi lähestyä suoraan kansainvälistä lehdistöä, bloggaajia, tv- tai radiomediaa, tiedotteesi näkyy verkossa. Niinpä asiantunteva ja ammattimainen käännös on useimmiten tarpeen. Vieraskielisenä tiedote tavoittaa median lisäksi tärkeitä sidosryhmiä, kuten asiakkaita tai sijoittajia, jotka puhuvat muita kieliä. Hakukoneoptimoituna sen löytää tarvittaessa myös ulkomainen media.

Tässä yhteydessä käyttämämme termi tiedote tarkoittaa kaikenlaista yhteisön toimintaan liittyvää uutista, tapahtumatiedotetta tai vaikkapa viestiä tuoteinnovaatiosta. Tiedotteet ovat tärkeä osa yrityksen viestintästrategiaa. Tavoitteena on herättää vastaanottajan kiinnostus ja/tai läpäistä median uutiskynnys. Tiedotteen kääntäminen on avainasemassa monikielisessä viestintästrategiassa.

Ei virhetulkintoja, kun vaakalaudalla on yrityksen maine

Tiedotteiden sisällön kääntäminen saattaa tuntua yksinkertaiselta. Onhan sisältö yleensä lyhyttä ja napakkaa asiaa. Tiedotteelle asetetun tavoitteen saavuttamiseksi kääntäjän tulisi kuitenkin tuntea markkinointiviestintää ja hakukoneoptimointia ja tutustua myös viestivän yrityksen ja/tai brändin identiteettiin. Kääntäjälle kannattaa antaa niin paljon tietoa yrityksestä, brändistä, aihepiiristä, terminologiasta ja tiedottamisen tavoitteista kuin suinkin pystyy, se auttaa työn onnistumisessa. Tiedote voi sisältämänsä informaation ohella antaa positiivisen vaikutelman organisaatiostasi, vahvistaa brändiä ja edistää liiketoimintaasi sekä kotimaassa että ulkomailla.

Käytännön vinkkejä

1. Tiedote sisältää usein toimialakohtaista tietoa. Käytä kääntäjiä, jotka ovat asiantuntijoita omalla toimialallasi. Näin saat paremman yhteyden yleisöösi.

2. Yrityksen toimintaan ja sen muutoksiin liittyvä tiedote sisältää usein tarkkoja faktoja. Sisältö tulee lokalisoida asianmukaisesti, kun se kohdistetaan kohdealueen medialle. Tiedotteen lokalisointiprosessi sisältää samoja vaiheita kuin markkinointi- ja mainostekstit (ks. aiemmat artikkelit: Markkinointitekstit – nuo käännöstyön visaisimmat? ja Mainonnan kääntäminen – siinä on ideaa)

Esimerkkejä:

  • Valitaan kohdealuetta puhuttelevat kuvat.
  • Huomioidaan mahdolliset kulttuuriset näkökohdat.
  • Muunnetaan esimerkiksi valuutta- ja mittayksiköt paikallisiin standardeihin.
  • Huomioidaan oikein merkityt päivämäärät, osoitteet ja puhelinnumerot yms.
  • Noudatetaan paikallisia määräyksiä ja maan lakia.
  • Mukautetaan myös mahdollinen infografiikka kohdealueen markkinoille.
  • Ollaan tarkkana lyhenteiden kanssa.

3. Journalistinen media ei julkaise puhdasta mainostekstiä, sitä varten on ostettu media ja oma media. Informatiivisen sisällön ja mainostekstin yhdisteleminen samoin kuin erotteleminen mediatiedotteessa vaatii taitoa. Tämä problematiikka on myös käännöksissä otettava huomioon.

4. Kaikkia termejä ei välttämättä tarvitse kääntää.

5. Englanti on hyvä, muttei aina riittävä. Valitaan oikeat kielet oikeille markkinoille – muuten tuhlataan aikaa ja arvokkaita resursseja.