Smart solutions for multilingual communication

Tekninen kääntäminen ei ole pelkkää tekniikkaa

Teknisellä käännöksellä tarkoitetaan yleisesti tieteellisiä ja teknisiä aiheita käsittelevän materiaalin kääntämistä. Tekninen kääntäminen on oma erikoisalansa käsittäen valtavan paljon muutakin kuin erikoiskielen ja keskeiset terminologiat.

Teknisellä kääntäjällä voi olla työn alla muun muassa

  • Artikkeli tieteelliseen, lääketieteelliseen tai tekniseen julkaisuun
  • Ammattilaisen blogikirjoitus.
  • Teknisen esitteen teksti tai alan yrityksen verkkosivusto
  • Tekninen tuoteseloste
  • Käyttöopas tai -ohje, huoltokäsikirja
  • Turvallisuustiedote
  • Oppikirja
  • Patenttihakemus, jne.

Miksi ammattimainen tekninen käännös?

Yritysten ja julkisten toimijoiden on hyvä luottaa ammattilaisen käännöstyöhön aina, kun toimitaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ja erityisesti, jos sisällöillä on korkeat teknisesti erikoistuneet vaatimukset. Tekniset asiakirjat vaativat moitteetonta tarkkuutta ja niiden tulee noudattaa paikallisia ja kansainvälisiä standardeja ja normeja. Ammattimainen käännös on myös erinomainen osoitus asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilökunnalle toimijan ammattitaidosta, toiminnan laadusta ja teknisestä osaamisesta.

Tuloksellinen yhteistyö teknisissä käännöksissä

Pätevä tekninen kääntäjä ymmärtää kyseessä olevan aihealueen ja sen erityisvaatimukset sekä lähde- että kohdekielillä.

Teknisten termien oikea ja johdonmukainen käyttö käännöstekstissä on ensiarvoisen tärkeää. Käännöstyön tilaaja voi varmistaa tämän toimittamalla kääntäjälle sanaston, joka kattaa yrityksen käyttämän teknisen terminologian. Myös sisältöön mahdollisesti liittyvien lisämateriaalien ja viitteiden yhteen koostaminen auttaa teknistä kääntäjää.

Tilaajan kannattaa myös huolehtia, että asiakirjat ovat loppuun saakka viimeisteltyjä ennen kuin kääntäjä aloittaa työnsä. Viime hetken muokkaukset kesken käännöstyön voivat aiheuttaa viivästyksiä ja sekaannusta, sillä tarkkuus on teknisen käännöksen kriittisin elementti.

Sisältö kohdealueen ja loppukäyttäjän mukaan

Vaikka käännetty asiakirja olisi teknisesti mahdollisimman tarkka ja terminologia huolella mietitty, on sisällön oltava myös yleiskieleltään hyvää ja riittävän helposti ymmärrettävää. Tämä edellyttää sekä lähdekielen että kohdekielen tuntemusta.

Myös kulttuuriset tekijät on tietyn tyyppisissä teknisissä käännöksissä otettava huomioon. Kohdealueen kulttuurierot ja sosiaaliset normit voivat sisältää erilaisia kohteliaisuuskäsityksiä ja kirjaimellinen käännös saattaa kuulostaa oudolta – tai jopa loukkaavalta. Tällöin tarvitaan sisällön lokalisointia. Eri markkinoilla on erilaiset edellytykset ja vaatimukset. Kielen sävyn ja käytettävien termien tulisi sopia myös loppukäyttäjille eli henkilöille, jotka lukevat ja/tai hyödyntävät teknisiä käännöksiä.