Smart solutions for multilingual communication

Ohjelmistojen lokalisointi – investointi vai kustannus?

Ohjelmistotuotteiden kustantajat ja kehittäjät päätyvät usein tuottamaan myös lokalisoituja versioita järjestelmistään, koska haluavat tavoittaa kansainvälisiä käyttäjiä juuri heidän omalla kielellään ja terminologiallaan. Paraskaan käytännön englanninkielen taito ei aina avaa erikoisia ilmaisuja ja monimutkaisia teknisiä ilmaisuja – ja niitähän ohjelmistoissa juuri on.

Markkinoille pääsy, käyttäjämäärän kasvu, myynnin lisäys…

Panostamisesta paikallisiin versioihin on toki muitakin hyötyjä kuin käyttäjäystävällisyys. Kun järjestelmä on saatavana useilla kielillä ja lokalisoituna, on helpompaa päästä uusille markkinoille. Tästä puolestaan voi seurata lisää myyntiä, lisää tuottoja, uskottavampaa mainetta ja vahvempi asema myös olemassa olevilla markkina-alueilla.

Kun markkinoille on päästy ja lokalisointi on huolella tehty, yhä useampi kohdeyleisöstä kykenee ja myös haluaa käyttää ko. ohjelmistoa ja potentiaalisten ostajien määrä kasvaa. Kun käyttäjät oivaltavat sisällöt oikein, he pääsevät myös jyvälle ohjelmiston tuomista eduista ja pystyvät hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia täysipainoisesti. Näin luottamus kasvaa ja käyttö lisääntyy, sillä tieto leviää tehokkaasti alan eri verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Kilpailuetu ja kustannustehokkuus…

Lokalisointi voi olla ohjelmistotuotteelle myös yksi kilpailuetu rankasti kilpailluilla markkinoilla. Jos kilpailijat eivät ole vielä ymmärtäneet lokalisoinnin tuomia hyötyjä, etu on lokalisoijan puolella. Jos taas ohjelmisto päätetään jättää lokalisoimatta ja kilpailijat myyvät paikallisia versioita, etu jää kilpailijalle.

Parempi asiakaskokemus ja tuotteen ominaisuuksien ymmärtäminen vähentävät todennäköisesti kyselyjen ja käyttäjäongelmien määrää. Tällöin panostusta tukitoimiin, kuten asiakaspalveluun voidaan vähentää ja yritys voi sen sijaan investoida vaikkapa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. 

Ohjelmistojen lokalisointi on siis hyvä strategia rakennettaessa vahvaa kansainvälistä uskottavuutta. Nouveau on monipuolinen käännöstoimisto, jolla on vahvaa osaamista myös lokalisoinnista. Kääntäjämme ovat natiiveja kielenpuhujia, jotka osaavat kohdekielen täydellisesti. Siksi pystymme takaamaan, että sanoma lokalisoituu kohdekielelle juuri oikealla tavalla paikallisine vivahteineen. 

Nouveaun kansainvälistymispalvelut on selkeä paketti, joka sisältää kaiken tarvittavan yrityksesi menestykseen kansainvälisillä markkinoilla.

Katso myös artikkeli: Onko tavoitteenasi saada maailmalta lisää vierailijoita sivustollesi?