Smart solutions for multilingual communication

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivin tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta verkko- ja mobiilipalveluissa riippumatta henkilön ominaisuuksista. Direktiivissä painotetaan verkkopalvelun ymmärrettävyyttä ja kielellistä saavutettavuutta.

Vaikka saavutettavuusdirektiivi vaatii ensisijaisesti julkisten verkkosivujen vaatimusten täyttämistä, olisi saavutettavuus hyvä ottaa huomioon kaikkia mahdollisia verkkosivuja rakennettaessa.

Saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö vaativat, että viranomaisten ylläpitämien digitaalisten palveluiden on oltava saavutettavia 23.9.2020 mennessä ja mobiilipalveluiden osalta 23.6.2021 mennessä.

Yksinkertaisimmillaan saavutettavuus tarkoittaa helppokäyttöisiä verkkosivuja ja esimerkiksi verkkosivuilla julkaistavien videotallenteiden tekstittämistä.

Tarkempia tietoja saavutettavuusdirektiivin soveltamisalasta voit lukea täältä

Lisää videotallenteisiin liittyvästä palvelustamme täältä