Smart solutions for multilingual communication

ISO 9001 -sertifikaatin merkitys käännöspalveluissa

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli. Se perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi tämä standardi on erinomainen työkalu käännöstoimiston liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen kehittämisessä. Sertifikaatin avulla tiedät, että käännöspalveluiden toimittaja tarjoaa laadukkaita käännöksiä käyttäen sertifioituja prosesseja, ja että sinulle toimitetaan mitä on luvattu.

ISO 9001 -sertifikaatin historia

ISO eli International Organization for Standardization on globaali standardisointiorganisaatio, jolla on 162 jäsenvaltiota. Organisaatio on tarjonnut kehyksen tiettyihin laadun johtamismenettelyjen sertifiointiin jo vuodesta 1947 lähtien. 

ISO 9001 kehitettiin aluksi Ison-Britannian valmistusteollisuudelle nimellä BS5750. Vuonna 1987 se nimettiin ISO 9000:ksi ja asetettiin kansainväliseksi standardiksi. Alun perin tämä standardi keskittyi pääosin siihen, että yrityksellä oli tietty prosessi ja sitä noudatettiin. 

ISO 9001 päivitettiin vuonna 2000 keskittymään vähemmän prosessin noudattamiseen ja enemmän liiketoiminnan johtamiseen, painottaen asiakkaita, osallistumista ja jatkuvaa parantamista. Vuonna 2000 perustettiin ISO 9001:2000, jossa yhdistyivät ISO 9001, 9002 ja 9003. 

Vuonna 2008 ISO 9001 koki uuden päivityksen, ja ISO 9001:2008 onkin viimeisin muoto tästä sertifioinnista. ISO 9001:2008 on relevantimpi palvelutoimialoille, kuten käännöspalveluiden tarjoajalle.  

ISO 9001 -sertifikaatin sisältö 

ISO 9001 -sertifikaatti ei ole tarkoitettu pelkästään käännöspalveluiden tarjoajille, mutta se sertifioi, että tarjoajalla on hyvin dokumentoidut prosessit. Tämä liiketoimintasertifikaatti keskittyy siihen, että tarjoajalla on käytössään laadunhallintajärjestelmä (engl. Quality Management System (QMS)). 

Sertifikaatti demonstroi ja valvoo tehokasta suunnittelua, operointia ja käännöstoimiston prosessien kontrollointia sekä laadunhallintajärjestelmän toteutusta ja jatkuvaa parantamista. ISO:n kehys tarjoaa määritellyn laatukäytännön, laatukäsikirjan ja dokumentoidut menettelytavat. Se tarjoaa myös dokumentoidun organisoinnin, toteutuksen ja kirjauksen. 

ISO 9001 luotiin yrityksille, jotta ne voivat keskittyä asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen, luvattujen asioiden toimittamiseen asiakkaille ja tuotteiden ja palveluiden laadun parantamiseen kokonaisvaltaisesti. Myös ISO 9001 -standardia kehitetään jatkuvasti.  

ISO 9001 -sertifikaatin kahdeksan päävaatimusta ja niiden soveltaminen käännöspalveluihin 

ISO 9001:2008 -sertifikaatti vaatii tiukat operatiiviset standardit, jotka pohjautuvat kahdeksaan laadunhallinnan periaatteeseen: 

1. Asiakaskeskeisyys 

Käännöspalveluiden tuottajan tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset sekä tämän jälkeen täyttää tai ylittää ne. 

2. Johtajuus 

Käännöstoimiston johdon tulee selkeästi määritellä ja viestiä yrityksen visio ja strategia parantaakseen käännöstoimiston liiketoiminnan tasoa. 

3. Ihmisten osallistaminen 

Käännöstoimiston työntekijät tulee osallistaa ja heille tulee antaa omistajuus prosesseista ja niiden parantamisesta. Laatukäytäntö tulisi ymmärtää kaikilla tasoilla, ja koko henkilöstön tulee työskennellä kohti mitattavia tavoitteita.  

4. Prosessilähestymistapa 

Kaikki käännöstoimiston aktiviteetit ovat prosesseja, ja niitä tulisi hallita tehokkuuden ja kehityksen aikaansaamiseksi. 

5. Järjestelmälähestymistapa johtamiseen 

Kaikki käännöstoimiston prosessit tulisi integroida järjestelmään, joka edelleen parantaa tehokkuutta ja menestystä.  

6. Jatkuva parantaminen 

Käännösprosessien parantamiseksi tuloksia tulisi jatkuvasti arvioida. Järjestelmän kehityksen saavuttamiseksi tarvitaan dokumentoitu menettely sisäisiin auditointeihin ja tulosten kirjaamiseen. 

7. Tosiasioihin perustuva lähestymistapa päätöksentekoon 

Toimiston tulee käyttää ennalta määrättyjä mittareita informaation keräämiseen ja myös käyttää tätä informaatiota päätöksenteossa. Kaikkien liiketoimintapäätösten tulee perustua tallennettuun dataan. 

8. Molempia hyödyttävät toimittajasuhteet 

Toimiston tulee nähdä asiakkaat ja toimittajat partnereina ja etsiä molemminpuolisia hyötyjä.  

ISO 9001:2008 -sertifiointi tulee uusia vähintään kolmen vuoden välein. Korkeamman laadun käännöspalvelutoimittajat auditoivat prosessinsa vuosittain. Tämä sertifikaatti joko myönnetään tai ei – sille ei ole olemassa eri tasoja. 

Riippumattomasti ISO 9001 -sertifioitu käännöspalveluiden tuottaja 

Parhaassa tapauksessa haluat käännöspalveluiden tuottajan, jonka ulkopuolinen organisaatio on riippumattomasti sertifioinut. Esimerkiksi Nouveau Languagen on sertifioinut maailman johtava sertifiointilaitos DNV GL:n. Käännöstoimistot, jotka ovat itse sertifioineet itsensä, eivät pysty takaamaan samaa valvonnan tasoa kuin ulkopuolisen tahon valvomat ja sertifioimat käännöstoimistot.  

Lopuksi 

Toivottavasti tämä artikkeli selvitti teille ISO 9001 -sertifioinnin merkitystä käännöspalveluissa. Olkaa epäröimättä yhteydessä, mikäli mieleenne nousee kysyttävää. Voitte myös tehdä verkkosivujemme kautta yhteydenottopyynnön. Lomakkeelle pääsette tästä

Lähde: McGowan, Jessica (2013), What Is ISO 9001 Certification, And How Does It Relate To Translation? Language Scientific’s Blog. 7/6/2013. http://www.languagescientific.com/language-services-blog/iso9001-certifi…