Smart solutions for multilingual communication

Viisi kätevää strategiaa teknisiin käännöksiin

Suurin osa kansainvälisistä yrityksistä tarvitsee ennemmin tai myöhemmin käännöksiä teknisistä dokumenteista. Esimerkkejä teknistä käännöstyötä vaativista dokumenteista ovat: manuaalit, käyttäjänoppaat, tekniset artikkelit ja data-taulukot. Näiden strategioiden avulla vältätte pahimmat sudenkuopat. 

1. Pidä silmällä tekstin pituutta 

Retorinen kysymys ”Kuinka pitkä on pätkä narua?” voisi hyvin koskea myös kirjoitettua kieltä. Kaksi eri kieliversiota ei kuvaa samaa asiaa samalla määrällä sanoja ja merkkejä. Ranskan-, italian- tai erityisesti saksankielinen dokumentti voi olla jopa 30 % pitempi kuin vastaava englanninkielinen. Ideografinen käsikirjoitus, kuten kiinankielinen on yleisesti lyhyempi. Valmistaudu laajennettuihin tai lyhennettyihin tekstiblokkeihin, kun käännät teknisiä dokumenttejasi. Käännöstoimistosi on vastuussa käännetyn lopputuloksen formatoinnista. Varmista, että heillä on selkeät ohjeistukset. 

2. Kirjoita aina laadukasta sisältöä 

Vankka terminologian hallinta on kaiken a ja o. Alkuperäisen tekstin tyyli ja rakenne vaikuttavat käännöksen laatuun. Pidä lauseet lyhyinä, selkeinä ja relevantteina, jotta vältyt sekavalta lopputulokselta. Anna käännöstoimistolle pääsy tyylioppaisiin, viralliseen sanastoon tai muuhun olennaiseen materiaaliin, jotta kääntäjä voi perehtyä yrityksesi tapaan viestiä asiakkaiden kanssa.  

3. Automatisoi aina kun mahdollista 

Tietokoneavusteiset käännöstyökalut (CAT) tehostavat käännösprojekteja huomattavasti. Käännösmuisti on käännösohjelman luoma tietokanta, joka sisältää lähdetekstin ja kohdekielisen tekstin jaettuna käännösohjelmassa määriteltyihin käännössegmentteihin (yleensä lause). Käännösmuisti voi automatisoida suurimman osan työstä, silloin kun sama tekninen dokumentti käännätetään useaan otteeseen vain pienin muutoksin versiosta toiseen.

Samat terminologian hallinnan periaatteet pätevät, kun käytät käännösmuistia: pidä kielioppi- ja lauserakenteet mahdollisimman yksinkertaisina. Käännöstoimittajasi neuvoo sinua käännöstyökalujen hyödyntämisessä.  

4. Valmistele ja organisoi tiedostosi 

Toimita kaikki tekniset dokumentit käännöstoimistolle alkuperäisessä ja editoitavassa muodossa. Mikäli alkuperäisiä lähdetiedostoja ei ole saatavissa, dokumentit täytyy luoda uudestaan. Tämä on kallis ja pitkä projekti. 

  • Poista kaikki tahattomat välit tiedostoista (kolmois- ja nelosvälit, välilyöntisarjat, tabulaattorin lyönnit kappaleiden keskellä). Älä jätä siistimistä kääntäjän tehtäväksi – se on ajanhukkaa sekä kääntäjän että koko projektin kannalta.
  • Pidä tiedostorakenteet siisteinä, selkeästi nimettyinä ja helppoina navigoida. Kääntäjän tulisi voida löytää ja korvata tiedostot nopeasti sekä suurimmaksi osaksi automatisoida prosessi. Huonosti organisoidut tiedostorakenteet hidastavat projektia ja lisäävät turhaan sen kustannuksia.  
  • Ennen kuin toimitat tiedostot, varmista, että niistä on poistettu kaikki turha sisältö. Käännöstoimisto ei tarvitse mitään, mikä ei ole suoraan sidoksissa projektiisi. Älä kuormita kääntäjää ylimääräisellä tiedostotaakalla.   

5. Kokeile ennen kuin ostat 

Teetä ennen varsinaista projektia kokeeksi jokin muu tekninen käännös ja  pyydä yrityksesi henkilökuntaa kohdemaassa käymään valmis käännös läpi. Tämän tyyppinen koeajo antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden havaita ja korjata ongelmat ennen mittavan käännösprojektin aloittamista. 

Lopuksi

Toivottavasti tästä on apua yrityksesi seuraavissa käännösprojekteissa. Otathan yhteyttä, jos mieleesi tulee jotakin kysyttävää! Voit tehdä tarjouspyynnön teknisistä käännöksistä verkkosivujemme kautta. Lomakkeelle pääsette tästä.

Lähde: Badame, Valarie (2012), 5 Strategies for Technical Translations. Milengo Blog. 29/11/2012