Smart solutions for multilingual communication

Käännöksiä taitettuna ja painettuna

Selkeä julkaisu lisää kiinnostavuutta

Julkaisun suunnittelussa yksinkertaisuus on tyylikkyyttä. Liian monimutkaiset ja täydet sivut heikentävät luettavuutta, jolloin haluttu viesti ei välity tehokkaasti kohdemarkkinoille. Kieliasiantuntijamme muokkaavat tarvittaessa tekstiä siten, että sanoma välittyy kohdemarkkinoille oikein, ja käännetty teksti mahtuu sille varatulle paikalle.

Ulkoasulla on merkitystä

Hyvin valittu kuva herättää mielenkiinnon ja saa lukijan pysähtymään. Sopivasti valitut kuvat tukevat tekstin sisällön ymmärtämistä, lisäävät kiinnostavuutta ja auttavat pysymään asiassa. Tekstin sijaan moni asia voidaan esittää kuvana, jolloin myös julkaisun visuaalinen ilme paranee. Yhteistyössä taittoammattilaisten kanssa varmistamme viimeistellyn ulkoasun. 

Joustavat toimitukset avaimet käteen -periaatteella 

Palvelumme mukautuvat joustavasti ja voimme sopia juuri sinulle sopivan toimintamallin. 

Taittopakettimme yleiset työvaiheet:

  • Alkuperäisen aineiston muunto taittomuotoon
  • Uuden taittotiedoston luominen, jos alkuperäistä taittopohjaa ei ole saatavilla 
  • Käännetyn aineiston asettelu taittotiedostoon
  • Aineiston viimeistely toiveiden mukaisesti
  • Paino ja jakelu 

Nouveau Languagen palveluvalikoima

  • Käännös- ja termipalvelut 
  • Asettelu- ja taittopalvelut 
  • Paino- ja kopiointipalvelut

Taittopakettiin liittyviä palveluita

Konversiot

Voimme muuntaa lähes missä tahansa tiedostomuodossa olevan dokumentin käännettävään sähköiseen muotoon ja palauttaa sen toivotussa muodossa. Paperilla olevan manuaalin käännös onnistuu, kun muunnamme sisällön sähköiseen muotoon ja huolittelemme asettelun alkuperäisen kaltaiseksi.

Kuvankäsittely

Tehdään usein taittotyön yhteydessä. Lisäksi useissa manuaaleissa on kuvia, joissa on sisällä tekstiä, eikä käännöksen tilaajalla ole kuvan alkuperäistiedostoa. Voimme muokata useimpia kuvatiedostomuotoja ja kääntää niissä olevan tekstin. 

Asettelu- ja taittopalvelut

Ovat alkuperäisen tai uuden dokumentin ulkoasun luomista tai muokkaamista. Taitossa dokumentin ulkoasua voidaan muuttaa taittopohjassa alkuperäisen kaltaiseksi, uudenlaiseksi, tai luoda ulkoasu kokonaan uudelleen.

Kielentarkistus

Kielentarkistuksen tarkoitus on varmistaa, että käännös vastaa sisällöltään lähtötekstiä ja että se on kieliopillisesti oikein. Kielentarkistaja varmistaa myös, että käännös on kohdeyleisölleen ja käyttötarkoitukseensa sopiva ja tekee viimeisen editoinnin, jolla varmistetaan tekstin paras mahdollinen tyyli asiakkaan antaman ohjeistuksen pohjalta. Julkaistavan tekstin laatu varmistetaan parhaiten niin, että kaksi ammattilaissilmäparia käy tekstin läpi.

Kohdemaatarkistus

Kohdemaatarkistuksella (validoinilla) tarkoitetaan erikseen sovittua työvaihetta, jossa käännös hyväksytetään asiakkaan omalla kohdemaan asiantuntijalla tai muulla vastaavalla taholla ennen materiaalin lopullista toimitusta. Validointi on yleistä monikielisissä julkaisuissa, lääketieteellisissä teksteissä ja teknisissä ohjeissa.

Painopalvelut ja jakelu

Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja: digitaalinen mustavalko- ja neliväritulostus, taitto- ja aineistonmuokkauspalvelu sekä perinteinen offset-painatus. Saat halutessasi myös postitus-, kuljetus- ja varastointipalvelun painotuotteillesi.

Markkinointikäännös

Markkinointihenkisen kääntäjän tekemä useampaan kertaan hiottu sujuva käännös, joka on muokattu paikallisia olosuhteita vastaavaksi. Markkinointikäännös nojautuu lähdetekstin tyyliin ja rakenteeseen, mutta ei ole tiukasti sidoksissa siihen. 

Lopuksi

Kerromme mielellämme lisää palvelustamme. Tavoitatte yhteyshenkilönne osoitteesta nouveau@nouveau.fi tai numerosta (0)290 09 09 89

Yhteistyöterveisin Nouveaun tiimi

Tutustu yleisiin toimitusehtoihimme täällä: https://nouveau.fi/toimitusehdot

Kaikki palvelut yhdellä tilauksella, sinun toiveittesi mukaisesti.