Smart solutions for multilingual communication

Kielistrategialla viestintä haltuun kokonaisvaltaisesti

Kielistrategian tarkoituksena on tehdä yrityksen monikielisestä viestinnästä suunniteltua ja harkittua. Etukäteen suunnittelemalla ja suurista linjauksista sopimalla pyritään saamaan yrityksen viestinnästä toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus, joka houkuttelee uusia palveluiden käyttäjiä ja tuotteiden ostajia.

Kielistrategiaa on hyvä pohtia, oli sitten tarkoituksena lanseerata yrityksen kielivalikoimaan uusi kieli tai sitten pohtia koko monikielisen viestinnän tehostamista. Kielistrategia muodostetaan etukäteen sovitusta terminologiasta, yhteneväisen tyylin ohjeista ja sopivista käännösyhteistyökumppaneista.

Sovitut termit

Kun käytettävistä termeistä sovitaan etukäteen, varmistetaan yhteneväisen sanaston käyttö kaikessa yrityksen viestinässä niin manuaaleista markkinointimateriaaleihinkin. Nouveaun palveluista termityö sopii tähän tarkoitukseen mainiosti. Termityön avulla asiakas ja Nouveau etsivät yhdessä yritykselle parhaat, yrityksen tarpeisiin sopivimmat termit.

Termityön aluksi Nouveau käy asiakkaan lähdekielisen tekstin läpi ja poimii tekstissä esiintyvät erikoisalan termit termilistaksi. Tämä lista käännetään sovituille kohdekielille, jonka jälkeen termilista ja käännökset lähtevät asiakkaan yhteyshenkilön tarkastettavaksi. Tämän tarkastuskierroksen yhteydessä asiakkaalla ja Nouveaulla on mahdollisuus yhdessä pohtia sopivimmat termikäännökset asiakkaan tarpeisiin.

Yhtenäinen tyyli

Jokaisella kirjoittajalla on oma tyylinsä, joten jos yrityksen markkinointitekstejä kirjoittaa useampi henkilö, voi tekstien tyylikin olla hyvin vaihtelevaa, ellei yhteisistä tyylisäännöistä sovita etukäteen. Tiettyjen lausemuotojen suosiminen tai välttely, tekstin lennokkuuden aste ja monet muut seikat rakentavat kunkin yrityksen oman tyylin.

Käännöstöissäkin toivotun tyylin välittäminen kääntäjälle on tärkeää heti ensimmäisestä työstä alkaen. Me Nouveaulla kyselemmekin ensimmäisten töiden yhteydessä mahdollista referenssimateriaalia kääntäjiemme nähtäväksi. Referenssimateriaalilla pyrimme saamaan kääntäjälle mahdollisimman selvän kuvan siitä, millaista tyyliä asiakkaamme toivoo ja tarvitsee. Aina tällaista tukimateriaalia ei ole saatavilla. Kielipari voi olla asiakkaallekin täysin uusi tai sitten asiakas hakee erilaista tyyliä kuin heidän teksteissään on aiemmin ollut. Tällöin avainasemassa ovat ennen työn aloitusta asiakkaan kanssa käytävät keskustelut, sekä jokaiseen työhömme kuuluva käännöksen jälkeinen kommentointikierros.

Oikeat yhteistyökumppanit

Hyvin toimiva yhteistyö hyödyttää kumpaakin osapuolta. Käännöstoimisto Nouveaun perusajatuksena on, että käännöstyöt sujuvat mahdollisimman vaivattomasti ja, että meidän kanssamme on mukava toimia. Keskustelemme aktiivisesti asiakkaittemme kanssa heidän toiveistaan ja kehitysideoistaan. Mitä pidempi yhteistyö on takana, sitä tutummaksi yritys ja sen tilaajien toiveet tulevat.

Käytämme laadunvarmistuskeinona kunkin asiakkuuden saman kieliparin käännöksiin heidän vakiokääntäjäänsä. Tällä varmistetaan, että kaikki asiakkaan kanssa sovitut tyyli-ja sanastoseikat ovat myös kääntäjällä aktiivisessa muistissa, samoin kuin kaikki käännöstöiden yhteydessä mahdollisesti esiin tulleet erikoisjärjestelyt. Jatkuva keskustelu osapuolten kesken takaa yhteisesti sovitun tyylin rakentumisen ja säilymisen käännöstyöstä toiseen.