Smart solutions for multilingual communication

Kansainvälistyminen on helpompaa oikeiden palveluiden avulla

Kansainvälistyminen ei riipu koskaan vain tuotteesta tai palvelusta, vaan myös siitä miten niistä viestitään. Menestys maailmalla vaatii, että pystytte puhuttelemaan kohderyhmäänne oikealla kielellä ja tyylillä. Oikea yhteistyökumppani auttaa tässä.

Joskus riittää, että olemassa olevat materiaalit käännetään kohdekielelle ja toiminta siirretään sellaisenaan ulkomaisille markkinoille. Tämä onnistuu parhaiten silloin, kun kohderyhmät ja toimintaympäristöt ovat mahdollisimman samankaltaisia. Mutta mitä kauemmas kotimaasta mennään, sitä tärkeämpää on tuntea paikalliset olosuhteet ja toimintatavat.

Kun oma tuote tai palvelu halutaan lokalisoida mahdollisimman hyvin, kannattaa käyttää paikallista kieltä äidinkielenään puhuvia kääntäjiä, jotka tuntevat markkinat ja kielen vivahteet. Näin materiaalit ovat paitsi oikeakieliset, myös sisällöltään toimivat.  Erityisen tärkeää tämä on juuri erilaisia markkinointimateriaaleja käännettäessä.

Tulkkaus tasaa neuvottelukenttää

Käännösten lisäksi kansainvälistyminen vaatii joskus myös käytännönläheisempiä palveluita, jotka auttavat yrityksesi henkilökuntaa toimimaan kohdemaassa. Jos kyseessä on harvoin tapahtuva kontakti, voi tulkkauspalvelu riittää. Jatkuvammassa toiminnassa on suositeltavaa käyttää kielivalmennuspalveluita.

Tulkkauspalvelu on suositeltavaa silloin, kun osapuolten välillä on suuri kielitaitoero, esimerkiksi kun osapuolilla ei ole yhteistä kieltä käytettävänään. Ammattitaitoinen tulkki mahdollistaa molemmille puhujille tasavertaiset lähtökohdat neuvotteluille, jolloin myös lopputulos on yleensä parempi.

Natiivitulkkien käyttö mahdollistaa myös vivahteikkaamman kommunikoinnin ja vähentää väärinymmärrysten mahdollisuutta. Puolueeton ja vaitiolovelvollisuuden sitoma tulkki on helppo ja turvallinen tapa hoitaa kulttuurienvälisiä neuvotteluita.

Kielivalmennus antaa varmuutta vieraalla kielellä toimimiseen

Jos kohdemaassa on tarkoitus toimia pitempään ja yrityksesi sijoittaa sinne omaa henkilökuntaa, kannattaa panostaa kielivalmennukseen. Sen avulla henkilökuntasi saa tarvittavat kielelliset valmiudet toimia uudessa kulttuurissa. Kielivalmennus antaa myös varmuutta toimia vieraalla kielellä.

Kielivalmennus on helppo räätälöidä organisaation ja tarpeiden mukaan. Kun oppilaiden lähtökohdat ja taitotaso on huomioitu, saadaan opetuksesta sopivan haastavaa ja oppimisesta mielekästä.

Valitse oikea kumppani kansainvälistymiseesi

Nouveaun kansainvälitymispalvelut on selkeä paketti, joka sisältää kaiken tarvittavan yrityksesi menestykseen kansainvälisillä markkinoilla. Saat yhdestä osoitteesta kaiken tarvitsemasi tai sitten voit räätälöidä palvelut juuri omiin tarpeisiisi. 

Tarjoamme mm. verkkosivukäännökset sivustosi lokalisointiin, audiovisuaaliset käännökset koulutusmateriaaleihin tai esittelyvideoihin, viralliset käännökset dokumentteihin ja markkinointikäännökset esitteisiin, mainoksiin ja muihin materiaaleihin. Lisäksi tarjolla on painopalveluita, kielivalmennusta ja täydelliset tulkkauspalvelut.