Smart solutions for multilingual communication

Kielivalmennus antaa etulyöntiaseman bisnekseen

Liiketoiminnan ja koulutuksen jatkuvasti kansainvälistyessä kielitaidosta on tullut yhä tärkeämpi resurssi niin yksittäisille työntekijöille kuin yrityksille ja organisaatioillekin. Liiketoiminta kohderyhmän omalla kielellä on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin pelkkiin käännösteksteihin tukeutuminen. Lisäksi yhteinen kieli tekee kaikesta kanssakäymisestä helpompaa ja luontevampaa.

Vaikka englannista on tullut nykyajan lingua franca, sen varaan ei kannata laskea kaikkea. Muualla maailmassa ihmisten kielitaito on usein heikompaa kuin meillä Suomessa, joten opettelemalla kohdemaan kieltä voi saavuttaa merkittävän etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden.

Massakoulutus ei sovi yksilöllisiin tarpeisiin

Organisaatioiden kielikoulutuksen ongelmaksi koetaan usein henkilöstön vaihteleva taitotaso. Koulutusta on lähes mahdoton toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena, kun jotkut tarvitsevat vain kertausta tai spesifin ammattikielen opiskelua, toisten aloittaessa lähes alkeista.

Räätälöityä koulutusta useammille eritasoisille ryhmille tai jopa yksittäisille opiskelijoille kuitenkin kartetaan yhä, koska sen pelätään maksavan liikaa. Lisäksi opiskelu työajalla koetaan hankalaksi ja aikaa vieväksi. Useimmiten nämä pelot perustuvat vääriin uskomuksiin ja vanhentuneisiin kokemuksiin kieliopinnoista.

Räätälöity kieltenopiskelu on tehokasta ja tuloksellista

Nykyaikainen kielikoulutus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin, jotka hyödyntävät moderneja metodeja ja opiskeluympäristöjä. Niiden avulla opetus voidaan räätälöidä opiskelijoiden osaamisen ja aikataulujen mukaan erittäin tehokkaasti ja yksilöllisesti. Kustannuksetkaan eivät nouse korkeiksi, kun koulutus on hyvin suunniteltu ja toteutettu.

Kun opinnot on räätälöity opiskeijoiden mukaan, kasvaa myös oppimismotivaatio. Tuloksellinen kielikoulutus perustuukin sekä ammattitaitoisten opettajien että innostuneiden opiskelijoiden motivaatioon. Silloin myös tulokset ovat parhaat mahdolliset.

Nouveau toteuttaa kielivalmennukset joustavasti

Nouveau on kielivalmentaja, jonka opettajat ovat kokeneita aikuiskoulutuksen ammattilaisia. Meille oppilaiden edistyminen on kunnia-asia. Räätälöimme kaikki kielivalmennuksemme asiakkaan tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Opetusjakson pituus ja sisältö riippuu täysin asiakkaasta – pystymme toteuttamaan kaikki koulutukset yksittäisistä tunneista jatkuvaan opetukseen, kieliopin kertaamisesta keskusteluharjoituksiin.