Smart solutions for multilingual communication

Miksi panostaisit henkilökunnan kielikoulutukseen?

Kolme hyötyä yritykselle:

Kielitaidon oppimisesta ja kehittymisestä on aina hyötyä ja työelämässä kielitaito on tärkeää, kielikoulutus tukee yksilön ammatillista kehittymistä. Samalla kun käyttää aivojaan uuden kielen oppimiseen, myös loogisuus ja luovuus saavat uutta pontta. Mutta mitä hyötyä työntekijän kielitaidon kehittämisestä on yritykselle, miksi työnantajan kannattaisi investoida kielikoulutukseen? Listasimme kolme liiketoiminnan aluetta, joihin henkilöstön kielikoulutuksella on selkeä positiivinen ja tuloksellinen vaikutus.

1. Työn tehokkuus kasvaa

Satsaus henkilökunnan kielikoulutukseen parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Se skarppaa asiakaspalvelua, kommunikointia, ongelmien ratkaisua, tiedonhakua, päätösten tekoa ja tiimityötä. Kielten opiskelu myös laajentaa perspektiiviä ja vähentää stressiä sekä vieraalla kielellä toimimiseen liittyviä pelkoja.

2. Henkilökunnan sitoutuneisuus vahvistuu ja rekrytointi helpottuu

Työpaikan vetovoima lisääntyy, kun yritys investoi työntekijöidensä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun. Kielikoulutuksen tarjoaminen henkilökunnalle helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointeja ja sitouttaa nykyisiä työntekijöitä. Koulutusta arvostetaan. Vaikka henkilöstöllä olisi jo ennestään hyvä kielitaito, sitä kannattaa kehittää, panostaa alan erikoissanastoon ja lisätä näin työn tehokkuutta. Mahdollisuus kielikoulutukseen on hyvä porkkana saada uutta, pätevää työvoimaa. Ja henkilöstöhän on yrityksen tärkein voimavara.

3. Liiketoiminnan kansainvälistyminen tehostuu

Kielikoulutuksen tarve korostuu silloin, kun yritys lähtee uusille kansainvälisille markkinoille tai jo toimii siellä. Paikallisen kielen osaaminen on oiva pääoma kansainvälisillä markkinoilla, se lisää vakuuttavuutta ja ymmärrettävyyttä ja luo pohjan menestykselle. Useimmiten kansainvälisen yrityksen sisäinen kieli on englanti. Myös asiakkaiden kanssa yhteinen kieli voi olla englanti, mutta toimittaessa muilla vahvoilla kielialueilla, korostuu paikallisen kielen merkitys liiketoiminnassa, kuten neuvottelutilanteissa, myynnissä ja markkinoinnissa. Yrityksen kansainvälisen toiminnan lisääntyessä kielitaidon freesaus lisää henkilöstön itsevarmuutta ja tätä kautta uskottavuutta asiakastyössä ja vuorovaikutuksessa. Kielitaitoisen työntekijän on mahdollisuus myös tarvittaessa siirtyä uusiin tehtäviin kansainvälisessä organisaatiossa.

Parannetaanpa kielitaidon myötä työntekijöiden sitoutumista, ammattitaitoa tai kommunikointia asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, on kiistatonta, että kielikoulutus vaikuttaa positiivisesti yrityksen toimintaan ja myös tulokseen.

Tutustu Nouveaun kielikoulutusesitteeseen!

Ota yhteyttä:

+358 (0)290 09 09 89 tai nouveau@nouveau.fi