Smart solutions for multilingual communication

Neuvottelu- ja kokoustulkkauspalvelujen ostajalle

Kokouksia ja konferensseja järjestetään näinä aikoina usein virtuaalisina, mutta toki rajoitusten salliessa myös kokoonnutaan yhteen. Tilaisuuksien osallistuja- ja esiintyjämäärät vaihtelevat, samoin kielet ja kansallisuudet. On suuria kongresseja, yhtiökokouksia, eri alojen seminaareja ja pienempiä kokouksia ja neuvottelutilanteita. Kun on kyse moni- tai kaksikielisistä tilaisuuksista, tarvitaan useimmiten tulkki tai tulkkeja. Ainutkertaisen tapahtuman valmistelut vaativat paljon resursseja, ja ammattimainen tulkkaus on erittäin tärkeä lenkki lopullisessa onnistumisessa. Siksi tulkkipalvelun hankintaan on ryhdyttävä hyvissä ajoin ja huolella.

Mitä on hyvä ottaa huomioon ennen kuin ostaa tulkkauspalveluita?

Aluksi määritellään millaista tulkkauspalvelua tilaisuuteen tarvitaan ja mitkä ovat tulkattavat kieliparit. Missä tulkki tulee työskentelemään, onko hän paikan päällä vai etänä, millaisia laitteistoja vaaditaan ja mitä taustamateriaalia tulkille on saatavissa ennakkoon.

Tulkin valintaan vaikuttavat useat seikat liittyen osaamisalueisiin. Tilaisuuden esiintyjät voivat olla hyvinkin erityyppisiltä alueilta, eri maissa on täysin erilaisia kielialueita, joten kansallisuuden tunteminen ei yksin riitä. Konferenssin tai neuvottelun aihealue on tärkeä tekijä tulkkia valittaessa, lääketiede, tekniikka, ilmastonmuutos – oman alansa terminologia on oltava hallussa.

Simultaaninen vai konsekutiivinen?

Sopivan tulkkaustavan valinta riippuu siis kokouksen luonteesta, kestosta, tulkkausta tarvitsevien määrästä ja kielipareista. Yleisin tapa isommissa monikielisissä konferensseissa on tulkata simultaanisesti, jolloin tulkki tulkkaa samanaikaisesti, kun puhuja puhuu. Näin kaikki tapahtuman osallistujat pystyvät seuraamaan esityksiä reaaliaikaisesti omalla kanavallaan äidinkielellään. Tämä tulkkaustapa säästää tehokkaasti aikaa varsinaisen asian käsittelylle. Simultaanitulkkauksessa vaadittava tekniikka ja laitteisto voi kuulua joko kokouspaikan vakiovarustukseen tai se voidaan järjestää paikalle.

Konsekutiivitulkkaus on ns. peräkkäistä tulkkausta, jossa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Tämä vie tietysti tuplasti aikaa, sillä jokainen puheenvuoro kuunnellaan ensin lähdekielellä ja sitten tulkattuna. Näin tehdään usein kaksikielisissä neuvotteluissa ja yksittäisissä puheenvuoroissa. Tämä tulkkaustapa sopii myös kaksikielisiin puhelin- ja videoneuvotteluihin.

Mitä tulkilta tulee vaatia?

Ammattitulkilta vaaditaan vuosien koulutus ja erityisesti kokemus. He tuntevat sekä sanat että kulttuurierot sanojen takana, kahdella tai useammalla kielellä.

Ota yhteys hyvissä ajoin Nouveauhun. Katsotaan yhdessä, mitä neuvottelusi tai konferenssisi tulkkaus vaatii tai jos vaatimukset ovat sinulle selkeät, kerro ne meille, hankitaan parhaat tulkit, jotka antavat kokouksellesi sen viimeisen silauksen ja osallistujat ovat tyytyväisiä!

Lue lisää tulkkauspalvelustamme.

Ota yhteyttä:

+358 (0)290 09 09 89 tai nouveau@nouveau.fi