Smart solutions for multilingual communication

Mistä käännöksen hinta muodostuu?

Käännöspalvelut ovat tyypillisiä asiantuntijapalveluita, joiden hinta riippuu niin tekijästä, tehtävästä työstä kuin toivotusta aikataulustakin. Virallisten dokumenttien käännöksissä vaaditaan luonnollisesti erilaista ammattitaitoa kuin yleisempien tekstien kääntämisessä.

Myös hinnoittelutavoissa on eroja. Käännöstyö voidaan hinnoitella sanoittain, liuskoittain tai sitten tuntiperusteisesti. Sana- tai liuskahinnoittelu sopii yhtenäisten tekstien, niin lyhyiden kuin pitkienkin, hinnan laskemiseen. Jos taas käännöstä tarvitaan vain osaan suuremmasta tekstikokonaisuudesta, voi tuntihinnoittelu olla paikallaan.

Käännökset myös rivien välistä

Kääntäminen on harvoin mekaanista työtä, jossa vain vaihdetaan sanojen kieli. Asiakirjakäännöksissä kääntäjän tulee tuntea äidinkielensä lisäksi myös kohdekielen kiemurat ja termit, eikä vapaamuotoinenkaan teksti ole yksinkertaista. Päinvastoin, mitä vapaammasta tekstistä on kyse, sitä tärkeämmäksi nousee kääntäjän ammattitaito ja kyky välittää paitsi tekstisisältö myös sen henki.

Käännöstoimistoa valitessa kannattaa aina kiinnittää huomio kääntäjien kokemukseen ja käännöstyön laatuun. Hintaerot toimistojen välillä eivät ole välttämättä suuria, mutta lopputulos voi olla aivan eri. Käännöstoimistoilla on monipuolinen valikoima kääntäjiä reservissään, mikä mahdollistaa juuri sopivan tekijän valinnan kullekin tekstille. Tämän vuoksi myös erilaisten tekstityyppien käännösten hinnat vaihtelevat.

Nouveaun käännöstyön hinta riippuu projektista

Nouveau käyttää ammattilaiskääntäjiä, jolloin käännösten laatu on aina taattu. Hinnoittelumme vastaa alan standardeja ja käytössä on projektista riippuen niin sana-, tunti- kuin urakkahinnoittelukin. Hinta muodostuu aina kulloisenkin projektin vaatimusten mukaan.

Ota yhteyttä ja lähetä tarjouspyyntö. Me räätälöimme juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun.