Smart solutions for multilingual communication

Teetä vuosikertomuskäännökset ammattilaisilla, niin viestisi menee paremmin perille

Vuosikertomus on yrityksen tärkeimpiä yksittäisiä viestintävälineitä. Se kertoo yrityksen toiminnasta, tulevaisuudesta ja odotuksista. Oikeilla termeillä käännetty ja ammattilaisen kielentarkastama vuosikertomus on enemmän kuin talouskatsaus, se on yksi yrityskuvasi peruskivistä.

Puhutaanko yrityksessäsi yhteistä kieltä – vuosikertomuskäännös ei ole pelkkää kielenkääntöä

Yrityksissä viestitään monella tasolla, minkä vuoksi on tärkeää, että käytetty kieli on yhdenmukaista. Kääntäjän rooli on tässä merkittävä. Helpoin tapa on käyttää yhdelle yritykselle yhtä kääntäjää, mutta se ei ole aina mahdollista. Yrityskohtaisesti räätälöity termipankki auttaa pitämään kielenkäytön yhdenmukaisena ja viestit selkeinä.

Käännöstoimiston tulee tuntea paitsi yritys myös sen kohderyhmät. Siksi laadukas vuosikertomuskäännös alkaa kääntäjän ja asiakkaan talousviestinnästä vastaavan henkilön vuoropuhelulla. Samalla voidaan miettiä tekstin tyyliä, painotuksia ja sävyä.

Tilinpäätös- ja taloussanaston mukaiset kielentarkistetut käännökset

Vuosikertomuksissa käytetään runsaasti yrityksen omaa termistöä ja tilinpäätöstietoihin liittyvää taloussanastoa. Käännöstyötä helpottaa, kun työn tekee erikoistunut talouskielenkääntäjä, jolla on käytössään tilinpäätössanasto.

Kun kielenkäännös on tehty on seuraava vaihe kielentarkastus, jossa tarkistetaan käännöksen vastaavuus ja oikeakielisyys. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi tekstin käy läpi kaksi ammattilaissilmäparia.

Nouveausta saat kaikki vuosikertomuskäännökset lisäpalveluineen

Nouveaussa jokaisella asiakasyrityksellä on oma kääntäjä, joka tuntee termit ja kohderyhmät sekä suunnittelee aikataulunsa vuosikertomusten ja osavuosikatsausten julkaisuaikataulun mukaan. Kääntäjillämme on myös käytössä ammattisanastot ja asiakkaiden kanssa sovitut termistöt. 

Vuosikertomusten yhteyteen on tarjolla laaja valikoima lisäpalveluita, esim. audiovisuaaliset käännökset videoihin tai markkinointikäännökset kevyempään tiedotemateriaaliin. Teemme myös kohdemaatarkistukset, eli validoinnit sekä viralliset, auktorisoidut käännökset asiakirjoille, joille tarvitaan virallinen status.

Nouveau Language on ISO 9001 -sertifioitu suomalainen monikielinen käännöstoimisto, jonka ystävällinen palvelu on tunnettu jo yli 20 vuotta. Tarjoamme käännöksiä noin 80 eri kieliparille.

Ota yhteyttä vuosikertomuskäännöksissä ja kaikissa muissakin käännösasioissa, me varmistamme, että saat viestisi perille.