Smart solutions for multilingual communication

Tietoartikkelit

Tietoartikkelit

Käännöksillä uusille markkinoille!

Käännösten tehtävänä on avata uusia ovia, mutta markkinointiin tarkoitetut käännökset kutsuvat uusia asiakkaita astumaan noista avatuista ovista sisään. Markkinointikääntäminen juurruttaa käännetyn tekstin uusiin kieliin ja ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Ovatko tietosuoja-aineistosi uusien vaatimusten mukaiset?

EU:n laajuisen GDPR-tietosuoja-asetuksen siirtymäaika on päättymässä. Lakia aletaan soveltaa ensi toukokuun lopussa, 25.5., minkä jälkeen EU-alueen yritysten tietosuoja-aineistojen, kuten rekisteriselosteet ja sopimusehdot, on oltava uuden ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Mistä käännöksen hinta muodostuu?

Käännöspalvelut ovat tyypillisiä asiantuntijapalveluita, joiden hinta riippuu niin tekijästä, tehtävästä työstä kuin toivotusta aikataulustakin. Virallisten dokumenttien käännöksissä vaaditaan luonnollisesti erilaista ammattitaitoa kuin yleisempien tekstien kääntämisessä. ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Murra kielimuurit tulkkauspalveluiden avulla

Nykyään pienetkin yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, eikä yhteistä kieltä aina löydy. Kielimuurin ei kuitenkaan tarvitse olla ylittämätön este, vaan se voidaan murtaa käyttämällä tulkkauspalveluita. Yhteisen ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Käännöspalvelu Turku – Nouveau hoitaa homman!

Tarkastelemme tällä kertaa toimintaamme paikallisuudesta käsin. Käännöstoimisto Nouveau on yksi Turun vanhimmista alan yrityksistä. Voikin sanoa, että Turusta maailmalle on myös meidän matkamme käynyt. Olemme ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Suomi 100 – miten nousimme Pohjolasta maailmalle?

Maailma kutistuu jatkuvasti.Globalisaation ja internetin aikakaudella pienetkin yritykset pystyvät toimimaan kansainvälisesti. Rajojen hiipuessa, tarve erottua kuitenkin nousee. Pelkkä ohjekirjan käännös ei nykyään riitä, vaan materiaalien ...
Lue lisää