Smart solutions for multilingual communication

Tietoartikkelit

Tietoartikkelit

Lääketieteellisissä käännöksissä virheettömyys on elintärkeää

Harvalla alalla on käytössä yhtä spesifi sisäinen terminologia kuin lääketieteessä. Sitäkin harvemmassa ovat alat, joilla huolimaton kielenkäyttö voi aiheuttaa yhtä vakavia seurauksia. Pahimmillaan kyse on ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Teetä vuosikertomuskäännökset ammattilaisilla, niin viestisi menee paremmin perille

Vuosikertomus on yrityksen tärkeimpiä yksittäisiä viestintävälineitä. Se kertoo yrityksen toiminnasta, tulevaisuudesta ja odotuksista. Oikeilla termeillä käännetty ja ammattilaisen kielentarkastama vuosikertomus on enemmän kuin talouskatsaus, se ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Kansainvälisissä yhteyksissä kannattaa käyttää laillisesti päteviä, auktorisoituja käännöksiä

Laillisesti pätevät tai viralliset käännökset ovat auktorisoidun kääntäjän oikeiksi vahvistamia tekstejä ja asiakirjoja, joiden on tarkoitus todistaa jokin asiaintila kohdemaassa maan omalla kielellä. Auktorisointi takaa ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Lokalisaatio moninkertaistaa verkkokaupan myynnin

Globaali verkkokauppa jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Tämän vuoksi suomalaisten verkkokauppatoimijoiden ei tule pohtia aloittaako kansainvälinen myynti. Niiden tulee miettiä miten tästä uskomattomasta tilaisuudesta saadaan kaikki irti.  ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Käännösten merkitys yrityksen brändi-imagoon

Brändi-imago on yritykselle tärkeä asia, mutta minkälainen rooli käännöksillä on siihen liittyen? Osalle yrityksistä käännökset ovat vain pakollinen paha ja tämä vaikuttaa usein dramaattisesti niiden ...
Lue lisää
Tietoartikkelit

Tee vanhalle minällesi palvelus ja säilytä muistot kielten avulla

Kielillä on äärettömän valtaisat vaikutukset. Mitäpä niillä ei saisi aikaiseksi? Kommunikointi, viestintä, ilmaisu ja kaikki vastaava tapahtuu kielten avulla, kuten hyvin tiedämme. Kielten osaaminen helpottaa ...
Lue lisää