Smart solutions for multilingual communication

Tuotteen käyttöohje on avain positiiviseen käyttäjäkokemukseen

Vientiin tai maahantuontiin erikoistunut yritys käyttää yleensä ammattimaista käännöspalvelua tuotteidensa teknisiin käyttöohjeisiin. Kielipareja voi olla yksi tai useampia. Nouveaussa käyttöohjeita käännetään sekä vieraista kielistä kotimaisille kielillemme että päinvastoin.

Useilla eri markkina-alueilla toimivat ja kommunikoivat brändit ymmärtävät, että kohdealueen paikallisen kielen käyttö niin markkinointiviestinnässä kuin teknisissä asiakirjoissa on tärkeää. Mutta jälkimmäisessä tapauksessa se on jopa välttämätöntä. Teknisten käyttöohjeiden sisältö vaikuttaa suoraan tuotteen elintärkeään käyttökokemukseen, joten käännöksen laadulla on strategisesti suuri merkitys niin myyntimenestykseen, yrityskuvaan kuin asiakastyytyväisyyteen. Tämä on oleellista muistaa, kun mietitään käyttöohjeen merkitystä vienti- ja tuontikaupassa.

Käyttöohjeen tarkoituksena on yksinkertaisimmillaan auttaa tekemään tuotteesta helppokäyttöinen ja käytöstä mahdollisimman turvallinen. Ohjeita tarvitaan hyvin monenlaisille tuotteille teollisuuskoneista autoihin, huonekaluihin ja kotitalouden elektronisiin laitteisiin. Tekninen vaikeusaste vaihtelee, mutta olipa kyseessä modernin älypuhelimen käyttöohje, kirjahyllyn kokoamisohje tai uuden ohjelmiston tai tuotantokoneiston käyttöopas, ymmärrettävästi käännettynä se auttaa hyödyntämään tuotetta parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa tuotteen oikeanlaisen käytön. Se auttaa myös rajoittamaan yrityksen vastuuta, jos tuotetta käytetään väärin.

Käännösyhteistyön merkitys

Myös käännöstyön oikea ajoitus on tuotteen lanseerausaikataulun kannalta oleellinen. Ilman kunnollista käyttöohjetta voi olla vaikeaa päästä markkinoille ja kasvattaa myyntiä. Ammattimainen käännöstoimisto käyttää prosesseja ja tekniikoita vähentääkseen riskejä ja varmistaakseen, että käännöstyö toimitetaan sovitussa aikataulussa.

Pitkäaikaisesta yhteistyöstä asiakkaan ja käännöstoimiston kesken on monenlaista hyötyä. Asiakkaalle aiemmin tehtyjä käännöksiä voidaan hyödyntää tietokantaan luoduilla käännösmuisteilla ja sanastolla, jolloin käännöksistä saadaan terminologisesti ja rakenteellisesti yhdenmukaisia. Tämä merkitsee tietysti myös ajan ja kustannusten säästöjä.

Summa summarum: ammattimainen käännöstoimisto huolehtii prosessinsa laadunvalvonnan avulla, että jokainen käyttöohje käännetään kullekin kielelle oikein ja tarkasti, oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Nouveaun verkosto koostuu ympäri maailmaa olevista eri kielten ja alojen ammattilaisista.  Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan aina räätälöity ratkaisu.

Ota yhteyttä:

+358 (0)290 09 09 89 tai nouveau@nouveau.fi